Huyền Quang, Điểm Bích và bài thơ “Vân Bích Nương” của Ninh Tốn

0
Vào thế kỷ XII, ở Việt Nam có 3 Thiền phái: Thảo Đường, Vô Ngôn Thông, Tì Ni Đa Lưu Chi. Sau đó, 3...

Vài suy nghĩ về sự nghiệp của Ninh Tốn trong giai đoạn 1786 –...

0
Vì thời gian cầm quyền quá ngắn nên triều Tây Sơn không để lại bộ sử chính thức của mình. Hơn nữa, các tài...

Khảo cứu Dư địa chí Hải Dương với việc tìm hiểu về dòng họ

0
Hải Dương có thể xem như một trong những vùng đất tập trung khá nhiều người họ Ninh sinh sống từ lâu đời. Hiện...

Cần có giải pháp khôi phục, bảo tồn Làng cổ ở Trường Yên

0
Nằm ở khu vực trung tâm kinh thành Hoa Lư xưa, xã Trường Yên có lịch sử cách đây hàng nghìn năm, vì vậy,...

Đọc Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ khi tìm hiểu về họ...

0
Một số tác giả dựa vào cuốn Vũ Trung Tùy Bút (雨中隨筆)  của Phạm Đình Hổ (1763 – 1839) khi viết về dòng họ Ninh. Cụ...

Gia phả học và việc nghiên cứu gia phả ở Việt Nam

0
Gia phả học (Tiếng Trung Quốc: 家譜学, Tiếng Anh:Genealogy, Tiếng Pháp: Généalogie) là ngành học nghiên cứu về gia phả. Ngành học này đang được phát triển...

Đôi điều suy nghĩ về văn hóa tinh thần của người Việt

0
Đạo đức, tín ngưỡng, . . .  của người Việt thời cổ khác với người Hán. Dù từ năm 111 TCN,  người Hán đã...

Dòng họ – nơi thể hiện giá trị văn hóa tinh thần độc đáo...

0
UNESCO là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (tên tiếng Anh là United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). Tại Việt Nam, cơ...

Thêm một bài viết về Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng

0
Việc tìm hiểu ân đức và công lao của Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng gắn với việc tìm hiểu các cổ văn,...

Một vài thảo luận về việc hình thành các làng và ghi chép gia...

0
Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ninh Viết Giao thì việc hình thành các làng, xã ở Việt Nam thường theo một...

Mới Nhất