Ninh Tốn (1744-1795)

0
Cụ tổ Ninh Tốn (1744-1795) hiệu Chuyết Am, Mẫn Hiên, Chuyết Am Cư Sỹ, Song Am Cư Sĩ và tự là Hy Chí, Khiêm...

Ninh Ngạn (1715 – 1781)

0
Cụ tổ Ninh Ngạn (1715 – 1781) là người có công khai hoang lập ấp ở xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh...

Ninh Địch (1687 – 1734)

0
Cụ tổ Ninh Địch sinh năm 1687, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ nhị giáp Tiến...

Ninh Đạt (1618 – ?)

0
Cụ tổ Ninh Đạt sinh năm 1618, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng...

Ninh Triết (1540 – ?)

0
Cụ tổ Ninh Triết sinh năm 1540 người xã Song Khê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến...

Ninh Hãng (1437 – ?)

0
Ninh Hãng(1437-?) nguyên quán xã Lan Đình huyện Thanh Lâm (từ triều nhà Nguyễn gọi là xã Quan Đình, nay thuộc xã Đồng Lạc...

Thêm một bài viết về Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng

0
Việc tìm hiểu ân đức và công lao của Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng gắn với việc tìm hiểu các cổ văn,...

Ngọc Phả đình làng Ninh Xá Hạ

0
Ngọc Phả Đình Ninh Xá Hạ do Tri huyện huyện Đại An, tước An Giang Bá, Lê Huy Phan viết năm Tự Đức thứ 22...

Ngọc Phả đình làng La Xuyên

0
Ngọc Phả cổ lục Thiên tử Diêm La đại vương và Công thần triều Đinh, Tiền Lê chức Công tượng lục phủ giám sát đại tướng...

Ninh Địch – một kỳ tài đất Ninh Bình

0
Họ Ninh  theo tổ tiên truyền lại vốn quê ở Ninh Xá huyện Vọng Doanh ( nay là huyện Ý Yên tỉnh Nam Định) vào...

Mới Nhất