Thêm một bài viết về Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng

0
Việc tìm hiểu ân đức và công lao của Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng gắn với việc tìm hiểu các cổ văn,...

Một vài thảo luận về chữ “Ninh” và “Cái Nành”

0
Theo sự hòa trộn các tộc người và các nền văn minh, theo sự phát triển văn hóa thì tiếng Việt ngày nay cũng...

Ngọc Phả đình làng Ninh Xá Hạ

0
Ngọc Phả Đình Ninh Xá Hạ do Tri huyện huyện Đại An, tước An Giang Bá, Lê Huy Phan viết năm Tự Đức thứ 22...

Thôn Ninh Xá Hạ và Lão La Đại thần

0
Thôn Ninh Xá Hạ xưa gọi là Thiết Lâm (rừng Lim) ngay cạnh thôn La Xuyên. Trước thời Cụ Ninh Hữu Hưng, đền thờ 2...

[VTV1] Danh nhân đất Việt Ninh Hữu Hưng

0
Đây là Chương trình được VTV1 phát lúc 7h30 sáng ngày 21/12/2014 về Tổ nghề mộc Ninh Hữu Hưng https://youtu.be/48PgNCQNt9g

Mới Nhất