SƠ THƯỢNG NGUYÊN NGŨ ĐẠI THỨ NHẤT

ĐỜI I

CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ NGÔ THÂN PHÚC THẦN

NINH VIẾT THÂN ( Giỗ 10 tháng chạp ).

ĐỜI II

CAO TẰNG TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT CAI PHÚC THÀNH TIÊN SINH

NINH VIẾT CAI ( kỵ    /8)

CAO TẰNG TỔ TỶ

NGUYỄN QUÝ THỊ NHIÊN HIỆU TỪ NHƯ ( kỵ  16 /11 )

ĐỜI III

TẰNG TỔ KHẢO

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT THÀNH THỤY PHÚC TIÊN SINH

NINH VIẾT THÀNH ( kỵ  24 /2 )

 TẰNG TỔ TỶ

NGUYỄN QUÝ THỊ THỰC HIỆU TỪ ĐỨC ( kỵ  4 /4 )

TẰNG TỔ THÚC

NINH QUÝ CÔNG TỰ VĂN MƯU THỤY PHÚC KẾ

NINH VIẾT MƯU ( kỵ  5 /2 )

ĐỜI IV

HIỂN TỔ KHẢO

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT THIỆN THỤY PHÚC TRÌ

NINH VIẾT THIỆN

 HIỂN TỔ TỶ

ĐẶNG QUÝ THỊ THỰC HIỆU TỪ NĂNG ( kỵ  16 /10 )

ĐỜI V

HIỂN KHẢO

NINH QUÝ CÔNG TỰ BÁ KÍNH THỤY PHÚC NGHIÊM PHÚC THẦN

NINH VIẾT KÍNH ( kỵ  6 /11 )

 HIỂN TỶ

VŨ QUÝ THỊ ĐÔNG CHÍNH THẤT NHẤT HIỆU TỪ BÌNH ( kỵ 10/3 )

PHẠM THỊ BÁI HIỆU TỪ AN ( kỵ 15/4 )

VŨ THỊ ĐẠI ( kỵ 10/5 )

___________________

TRUNG NGUYÊN NGŨ ĐẠI THỨ HAI

ĐỜI VI

ĐỆ NHẤT CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ TRỌNG HUYÊN THỤY PHÚC HÒA

NINH VIẾT HUYÊN ( kỵ 6/5 )

CAO CAO TỔ TỶ

LÊ QUÝ THỊ HIỆU TỪ TIỆM ( kỵ 14/5 )

 ĐỜI VI

ĐỆ NHỊ CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT NGOẠN THỤY PHÚC HÒAN

NINH VIẾT NGOẠN ( kỵ )

CAO CAO TỔ TỶ

PHẠM QUÝ THỊ VĂN HIỆU TỪ HƯỚNG ( kỵ 15/7 )

 ĐỜI VI

ĐỆ TAM CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ ĐÌNH MẬU THỤY PHÚC TÒAN

NINH VIẾT MẬU ( kỵ 1/6 )

CAO CAO TỔ TỶ

NGUYỄN QUÝ THỊ LŨY HIỆU TỪ ĐƯỜNG ( kỵ 10/12 )

 ĐỜI VI

ĐỆ TỨ CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ BÁ KHUÊ THỤY PHÚC MÃN

NINH VIẾT KHUÊ ( kỵ 26/9 )

CAO CAO TỔ TỶ

LÊ QUÝ THỊ HỠI HIỆU TỪ TRAI ( kỵ 24/8 )

 ĐỜI VI

ĐỆ NGŨ CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT TẠO

NINH VIẾT TẠO ( kỵ 14/1 )

CAO CAO TỔ TỶ

LÊ QUÝ THỊ XUYẾN HIỆU TỪ TRÍ ( kỵ 14/1 )

Từ đây chia thành 5 Chi

_________________________________________________________________________________________

ĐỆ NHẤT CHI

ĐỜI VI

ĐỆ NHẤT  CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ TRỌNG HUYÊN THỤY PHÚC HÒA

NINH VIẾT HUYÊN ( kỵ 6/5 )

CAO CAO TỔ TỶ

LÊ QUÝ THỊ HIỆU TỪ TIỆM ( kỵ 14/5 )

<Đang cập nhật tiếp>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây