Phỏng vấn ông Ninh Văn Hiến – trưởng ban liên lạc họ Ninh tại...

0
Phát biểu kết thúc Đại hội, ông Ninh Văn Hiến khẳng định: “Trước mắt Ban liên lạc sẽ tiến hành những công việc cụ...

Phỏng vấn Ông Ninh Quang Thăng – phó ban liên lạc họ Ninh tại...

0
Ông Ninh Quang Thăng, Nguyên trưởng phòng Đào tạo của trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, người đã rất tâm huyết...

Video lễ khánh thành nhà thờ chi họ Ninh Viết tại Lũ Phong, Yên...

0
Lễ khánh thành nhà thờ chi họ Ninh Viết tại Lũ Phong-Yên Ninh-Ý Yên-Nam Định. Ngày 6-8/8 năm Ất Mùi, 2015! https://www.youtube.com/watch?v=QXS55GW2szU _PN

Mới Nhất

Lễ dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và trao...

0
https://youtu.be/2Q4itnGUwpw Tiếp nối và phát huy hoạt động khuyến học từ các năm trước, Ban liên lạc dòng họ Ninh tại Việt Nam đã tổ...