Lễ Vinh Danh & Phát Thưởng Khuyến Học Các Cháu Dòng Họ Ninh Việt...

0
Sáng ngày 30/09/2018 vừa qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Ban liên lạc dòng họ Ninh Việt Nam đã tổ...

Mới Nhất

Lễ dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và trao...

0
https://youtu.be/2Q4itnGUwpw Tiếp nối và phát huy hoạt động khuyến học từ các năm trước, Ban liên lạc dòng họ Ninh tại Việt Nam đã tổ...