Mới Nhất

Video lễ khánh thành nhà thờ chi họ Ninh Viết tại...

Lễ khánh thành nhà thờ chi họ Ninh Viết tại Lũ Phong-Yên Ninh-Ý Yên-Nam Định. Ngày 6-8/8 năm Ất Mùi, 2015!https://www.youtube.com/watch?v=QXS55GW2szU_PN