Ninh Địch (1687 – 1734)

0
Cụ tổ Ninh Địch sinh năm 1687, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ nhị giáp Tiến...

Ninh Tốn (1744-1795)

0
Cụ tổ Ninh Tốn (1744-1795) hiệu Chuyết Am, Mẫn Hiên, Chuyết Am Cư Sỹ, Song Am Cư Sĩ và tự là Hy Chí, Khiêm...

Về việc đổi sang Dương Lịch đối với năm sinh và năm mất của...

0
Nhiều bài viết sau này khi viết về Lão La Đại Thần đều ghi cụ sinh năm 936 và mất năm 1020. Tuy nhiên, đọc Thần Phả  đền làng...

Một số Đạo sắc phong ở Côi Trì về cụ Ninh Địch

0
Ninh Địch sinh năm 1687, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đỗ Hoàng Giáp (Đệ nhị giáp Tiến sỹ...

Ninh Ngạn (1715 – 1781)

0
Cụ tổ Ninh Ngạn (1715 – 1781) là người có công khai hoang lập ấp ở xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh...

Ninh Triết (1540 – ?)

0
Cụ tổ Ninh Triết sinh năm 1540 người xã Song Khê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến...

Ninh Đạt (1618 – ?)

0
Cụ tổ Ninh Đạt sinh năm 1618, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng...

Bài phát biểu của ông Hoàng Lê trong dịp đón bằng xếp hạng Di...

0
Kính thưa quý vị đại biểu Bộ Văn hoá – Thông Tin Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hoá Thông Tin Kính thưa quý...

Thêm một bài viết về Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng

0
Việc tìm hiểu ân đức và công lao của Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng gắn với việc tìm hiểu các cổ văn,...

Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng

0
Lão La Đại Thần tên thật là Ninh Hữu Hưng. Cụ sinh năm 939, mất năm 1019. Cụ làm quan phụ trách hậu cần...

Mới Nhất

Lễ dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và trao...

0
https://youtu.be/2Q4itnGUwpw Tiếp nối và phát huy hoạt động khuyến học từ các năm trước, Ban liên lạc dòng họ Ninh tại Việt Nam đã tổ...