Ninh Hữu Hưng (939 – 1019)

Lão La Đại Thần tên thật là Ninh Hữu Hưng. Cụ sinh năm 939, mất năm 1019. Cụ làm quan phụ trách hậu cần...

Thêm một bài viết về Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng

Việc tìm hiểu ân đức và công lao của Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng gắn với việc tìm hiểu các cổ văn,...

Một vài thảo luận về chữ “Ninh” và “Cái Nành”

Theo sự hòa trộn các tộc người và các nền văn minh, theo sự phát triển văn hóa thì tiếng Việt ngày nay cũng...

Ngọc Phả đình làng Ninh Xá Hạ

Ngọc Phả Đình Ninh Xá Hạ do Tri huyện huyện Đại An, tước An Giang Bá, Lê Huy Phan viết năm Tự Đức thứ 22...

Ngọc Phả Đình làng Ninh Xá Hạ do An Giang Bá – Lê Huy...

Thần Phả đền làng Ninh Xá do Tri huyện huyện Đại An, An Giang Bá Lê Huy Phan viết lại  vào năm Tự Đức ...

Thôn Ninh Xá Hạ và Lão La Đại thần

Thôn Ninh Xá Hạ xưa gọi là Thiết Lâm (rừng Lim) ngay cạnh thôn La Xuyên.Trước thời Cụ Ninh Hữu Hưng, đền thờ 2...

[VTV1] Danh nhân đất Việt Ninh Hữu Hưng

Đây là Chương trình được VTV1 phát lúc 7h30 sáng ngày 21/12/2014 về Tổ nghề mộc Ninh Hữu Hưnghttps://youtu.be/48PgNCQNt9g

Mới Nhất

Về Tuyên Quang, một ngày đầu xuân….

Ngay từ sáng rất sớm ngày 01.02.2020 tức ngày Mồng 8 âm lịch năm Canh Tý, các thành viên trong ban liên lạc dòng...