Ninh Địch – một kỳ tài đất Ninh Bình

Họ Ninh  theo tổ tiên truyền lại vốn quê ở Ninh Xá huyện Vọng Doanh ( nay là huyện Ý Yên tỉnh Nam Định) vào...

Thêm một bài viết về Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng

Việc tìm hiểu ân đức và công lao của Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng gắn với việc tìm hiểu các cổ văn,...

Ninh Địch (1687 – 1734)

Cụ tổ Ninh Địch sinh năm 1687, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ nhị giáp Tiến...

Về việc đổi sang Dương Lịch đối với năm sinh và năm mất của...

Nhiều bài viết sau này khi viết về Lão La Đại Thần đều ghi cụ sinh năm 936 và mất năm 1020. Tuy nhiên, đọc Thần Phả  đền làng...

Ninh Triết (1540 – ?)

Cụ tổ Ninh Triết sinh năm 1540 người xã Song Khê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến...

Bài phát biểu của ông Hoàng Lê trong dịp đón bằng xếp hạng Di...

Kính thưa quý vị đại biểu Bộ Văn hoá – Thông Tin Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hoá Thông Tin Kính thưa quý...

Ninh Hãng (1437 – ?)

Ninh Hãng(1437-?) nguyên quán xã Lan Đình huyện Thanh Lâm (từ triều nhà Nguyễn gọi là xã Quan Đình, nay thuộc xã Đồng Lạc...

Một số Đạo sắc phong ở Côi Trì về cụ Ninh Địch

Ninh Địch sinh năm 1687, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đỗ Hoàng Giáp (Đệ nhị giáp Tiến sỹ...

Giới thiệu Vũ Vu Thiển Thuyết của Ninh Ngạn

Ninh Ngạn là cha của Ninh Tốn. Toàn bộ tác phẩm Vũ Vu Thiển Thuyết của cụ được Ninh Tốn sai người khắc trên...

Ninh Ngạn (1715 – 1781)

Cụ tổ Ninh Ngạn (1715 – 1781) là người có công khai hoang lập ấp ở xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh...

Mới Nhất

Added two blocks and one steal nov 19 hassan whiteside

It was nice, it had been a while, it felt good to get out there and help and try to contribute, Richardson added. I assume...