Thêm một bài viết về Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng

Việc tìm hiểu ân đức và công lao của Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng gắn với việc tìm hiểu các cổ văn,...

Ninh Triết (1540 – ?)

Cụ tổ Ninh Triết sinh năm 1540 người xã Song Khê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến...

Ninh Đạt (1618 – ?)

Cụ tổ Ninh Đạt sinh năm 1618, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng...

Ninh Địch (1687 – 1734)

Cụ tổ Ninh Địch sinh năm 1687, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ nhị giáp Tiến...

Bài phát biểu của ông Hoàng Lê trong dịp đón bằng xếp hạng Di...

Kính thưa quý vị đại biểu Bộ Văn hoá – Thông Tin Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hoá Thông Tin Kính thưa quý...

Ninh Tốn (1744-1795)

Cụ tổ Ninh Tốn (1744-1795) hiệu Chuyết Am, Mẫn Hiên, Chuyết Am Cư Sỹ, Song Am Cư Sĩ và tự là Hy Chí, Khiêm...

Ninh Hãng (1437 – ?)

Ninh Hãng(1437-?) nguyên quán xã Lan Đình huyện Thanh Lâm (từ triều nhà Nguyễn gọi là xã Quan Đình, nay thuộc xã Đồng Lạc...

Ninh Ngạn (1715 – 1781)

Cụ tổ Ninh Ngạn (1715 – 1781) là người có công khai hoang lập ấp ở xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh...

Giới thiệu Vũ Vu Thiển Thuyết của Ninh Ngạn

Ninh Ngạn là cha của Ninh Tốn. Toàn bộ tác phẩm Vũ Vu Thiển Thuyết của cụ được Ninh Tốn sai người khắc trên...

[VTV1] Danh nhân đất Việt: Ninh Tốn – người từ Núi Chuyết

Ngày 27/4/2014, trên kênh VTV1 trong mục DANH NHÂN ĐẤT VIỆT có Chương trình nói về Ninh Tốn. Tuy có một số thông tin...

Mới Nhất

Added two blocks and one steal nov 19 hassan whiteside

It was nice, it had been a while, it felt good to get out there and help and try to contribute, Richardson added. I assume...